Isikliku abistaja teenus

20.10.16

Isikliku abistaja teenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Jõgeva Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 12 „Jõgeva valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord"   

Taotluse vorm    (Jõgeva Vallavalitsuse 4.04.2016 korraldus nr 174 „Vormide kehtestamine" Lisa 8)

Toimetaja: ULVI PINT