Heakord

20.10.16

Jõgeva vallas on avalikke haljasalasid 63,7 ha. Jõgeva Vallavolikogu otsusega 30. märtsist 2006. a nr 14 on kinnitatud Vaimastvere, Laiuse, Siimusti, Kuremaa, Jõgeva aleviku ja Kurista heakorrastatavad piirkonnad. Praegu teostab Laiuse, Siimusti, Kuremaa, Jõgeva aleviku ja Kurista piirkonnas heakorratöid AS Kuremaa Enveko, Vaimastvere piirkonnas külaselts Waks. Valla üldine heakord on suhteliselt hea. Koolides on läbi viidud mitmeid keskkonnateadlikkuse tõstmisele suunatud üritusi. Suurimaks heakorra probleemiks vallas on mitmed lagunenud ja räämas hooned. On vaja tihendada koostööd korteriühistutega majaümbruste ja majade korrastamisel ning heakorrale tähelepanu juhtimisel. Jõgeva vald on rikas vaatamisväärtuste poolest: Pedja jõgi koos Jõgeva mõisakompleksi ning pargiga, Kuremaa järv koos Kuremaa lossi ja mõisakompleksi ning mõisapargiga, Kassinurme hiis ja linnamägi, Endla järv ja looduskaitseala.

Toimetaja: ULVI PINT