HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMI 2008. ja 2009. a TAOTLUSVOORUDE TULEMUSED

9.08.14
Jõgeva Vallavalitsuse 06.10.2008 korraldusega nr 562 otsustati rahuldada järgmised
hajaasustuse veeprogrammi taotlusvooru taotlused:
 
1. toetuse saaja: Heli Kleemann
projekti nimetus: "Puurkaevu rajamine"
projekti kogumaht 67700 krooni
toetuse suurus: 43076 krooni
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete
paigaldamine, veetorustiku ehitus
projekti algus: detsember 2008.a.
projekti lõpp: detsember 2009.a.
 
2. toetuse saaja: Agnes Arula
projekti nimetus: "Puurkaevu ehitus"
projekti kogumaht: 78400 krooni
toetuse suurus: 50994 krooni
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete
paigaldamine, veetorustiku ehitus
projekti algus: november 2008.a.
projekti lõpp: november 2009.a.
 
3. toetuse saaja: Tarmo Maasen
projekti nimetus: "Puurkaevu ehitamine"
projekti kogumaht: 68700 krooni
toetuse suurus: 43815 krooni
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete
paigaldamine, veetorustiku ehitus
projekti algus: november 2008.a.
projekti lõpp: september 2009.a.
 
4. toetuse saaja: Kaljo Poom
projekti nimetus: "Puurkaevu rekonstrueerimine"
projekti kogumaht: 33184 krooni
toetuse suurus: 22101 krooni
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, veetorustiku
ehitus
projekti algus: märts 2009.a.
projekti lõpp: september 2009.a.
 
5. toetuse saaja: Helga Heinsaar
projekti nimetus: "Puurkaevu rajamine"
projekti kogumaht: 64876 krooni
toetuse suurus: 21699 krooni
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete
paigaldamine, veetorustiku ehitus
projekti algus: detsember 2008.a.
projekti lõpp: detsember 2009.a.
 
6. toetuse saaja: Lea Noobel
projekti nimetus: "Puurkaevu puurimine"
projekti kogumaht: 130400 krooni
toetuse suurus: 86846 krooni
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete
paigaldamine, veetorustiku ehitus
projekti algus: november 2008.a.
projekti lõpp: august 2009.a.
 
HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMI 2008. a TÄIENDAVA TAOTLUSVOORU
TULEMUSED
 
Jõgeva Vallavalitsuse 12.01.2009 korraldusega nr 10 otsustati rahuldada järgmised
hajaasustuse veeprogrammi 2008.a. täiendava taotlusvooru taotlused:
 
2. toetuse saaja: Mart Leiten
projekti nimetus: "Puurkaevu rajamine"
projekti kogumaht 90416 krooni
toetuse suurus: 60217 krooni
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete
paigaldamine, veetorustiku ehitus
projekti algus: jaanuar 2009.a.
projekti lõpp: november 2009.a..
 
2. toetuse saaja: Valli Tooming
projekti nimetus: "Puurkaevu rajamine"
projekti kogumaht: 114700 krooni
toetuse suurus: 76390 krooni
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete
paigaldamine, veetorustiku ehitus
projekti algus: jaanuar 2009.a.
projekti lõpp: detsember 2009.a.
 
HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMI 2009. a TAOTLUSVOORU TULEMUSED
 
Jõgeva Vallavalitsuse 05.10.2009 korraldusega nr 599 otsustati rahuldada järgmised
hajaasustuse veeprogrammi taotlusvooru taotlused:
 
3. toetuse saaja: Viive Müürsepp
projekti nimetus: "Puurkaevu ehitus"
projekti kogumaht 56900 krooni
toetuse suurus: 37895 krooni
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete
paigaldamine
projekti algus: november 2009.a.
projekti lõpp: november 2010.a.
 
2. toetuse saaja: Vilma Päid
projekti nimetus: "Pütsepa kaev"
projekti kogumaht: 52887 krooni
toetuse suurus: 35223 krooni
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete
paigaldamine, veetorustiku ehitus
projekti algus: detsember 2009.a.
projekti lõpp: detsember 2010.a.
 
3. toetuse saaja: Silja Piir
projekti nimetus: "Malmi talu joogiveekaevu taastamine"
projekti kogumaht: 101228 krooni
toetuse suurus: 67418 krooni
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete
paigaldamine,
projekti algus: oktoober 2009.a.
projekti lõpp: oktoober 2010.a.
 
4. toetuse saaja: Ove Metsla
projekti nimetus: "Puurkaevu puurimine"
projekti kogumaht: 59880 krooni
toetuse suurus: 39880 krooni
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete
paigaldamine, veetorustiku ehitus
projekti algus: november 2009.a.
projekti lõpp: november 2010.a.
 
5. toetuse saaja: Valeri Loktev
projekti nimetus: "Puurkaevu ja veetorustiku ehitus"
projekti kogumaht: 83480 krooni
toetuse suurus: 55598 krooni
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete
paigaldamine, veetorustiku ehitus
projekti algus: november 2009.a.
projekti lõpp: november 2010.a.
 
6. toetuse saaja: Helle Roop
projekti nimetus: "Puurkaevu puurimine"
projekti kogumaht: 56187 krooni
toetuse suurus: 37421 krooni
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete
paigaldamine, veetorustiku ehitus
projekti algus: november 2009.a.
projekti lõpp: november 2010.a.
 
7. toetuse saaja: Elina Plovits
projekti nimetus: "Puurkaevu puurimine"
projekti kogumaht: 100400 krooni
toetuse suurus: 66866 krooni
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete
paigaldamine, veetorustiku ehitus
projekti algus: november 2009.a.
projekti lõpp: november 2010.a.
 
HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMI 2009. a TÄIENDAVA TAOTLUSVOORU
TULEMUSED
 
Jõgeva Vallavalitsuse 11.01.2010 korraldusega nr 19 otsustati rahuldada järgmised
hajaasustuse veeprogrammi 2009.a. täiendava taotlusvooru taotlused:
 
4. toetuse saaja: Katrin Möllits
projekti nimetus: "Puurkaevu ja veetrassi rajamine Tooma 1 kinnistul"
projekti kogumaht 79638 krooni
toetuse suurus: 53032 krooni
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete
paigaldamine, veetorustiku ehitus
projekti algus: jaanuar 2010.a.
projekti lõpp: detsember 2010.a.
 
2. toetuse saaja: Ants Aluoja
projekti nimetus: "Puurkaevu rajamine Antsu kinnistul"
projekti kogumaht: 64180 krooni
toetuse suurus: 42744 krooni
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete
paigaldamine
projekti algus: jaanuar 2010.a.
projekti lõpp: detsember 2010.a.
 
3. toetuse saaja: Kaido Keek
projekti nimetus: "Puurkaevu ja veetorustiku ehitamine Otsa talus"
projekti kogumaht: 58241 krooni
toetuse suurus: 38789 krooni
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete
paigaldamine, veetorustiku ehitus
projekti algus: jaanuar 2010.a.
projekti lõpp: detsember 2010.a.
 
4. toetuse saaja: Mare Rosin
projekti nimetus: "Joogiveetorustiku rajamine Pihlaka majapidamises"
projekti kogumaht: 24020 krooni
toetuse suurus: 15997 krooni
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, veetorustiku
ehitus
projekti algus: jaanuar 2010.a.
projekti lõpp: detsember 2010.a.
Toimetaja: RAUL ORAV | Viimati muudetud: 13.09.2011

HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMI 2012. A TAOTLUSVOORU TULEMUSED

07.06.2012

Jõgeva Vallavalitsuse 21.05.2012 korraldusega nr 256 otsustati rahuldada järgmised hajaasustuse veeprogrammi 2012.a.  taotlusvooru taotlused:

 

1. toetuse saaja: Ants Treier
projekti nimetus: "Salvkaevu rajamine Nurme kinnistul "
projekti kogumaht 2373,75 eurot
toetuse suurus: 1582,58 eurot
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: salvkaevu rajamine,
projekti algus: juuli 2012.a.
projekti lõpp: november 2012.a.
 
    2.    toetuse saaja: Valeri Loktev
           projekti nimetus: "Puhastusseadmete paigaldus"
           projekti kogumaht: 1687,95 eurot
toetuse suurus: 1125,36 eurot
projekti eesmärk:puhta joogivee  olemasolu tagamine
projekti tegevused:  vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine
projekti algus: juuli 2012.a.
projekti lõpp: november 2012.a.
 
    3.   toetuse saaja: Valter Malm
          projekti nimetus:" Villemi talu puurkaev"
          projekti kogumaht: 6019,95 eurot
toetuse suurus: 4013,50 eurot
projekti eesmärk: puhta joogivee tagamine
projekti tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine
projekti algus: juuli 2012.a.
projekti lõpp: november 2012.a.
 
    4.   toetuse saaja: Ülle Raidma
          projekti nimetus:" Vee puhastusseadmete paigaldus Matsi-Mardi kinnistul"
          projekti kogumaht: 1363,95 eurot
toetuse suurus: 909,35 eurot
projekti eesmärk: puhta joogivee  olemasolu tagamine
projekti tegevused: vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine
projekti algus: juuli 2012.a.
          projekti lõpp: november 2012.a.
 
    5.   toetuse saaja: Anne Mihhailov
          projekti nimetus:" Puurkaevu  rajamine Vahtriku maaüksusele"
          projekti kogumaht: 3171,95 eurot
toetuse suurus: 2114,74 eurot
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, veetorustiku ehitus
projekti algus: juuli 2012.a.
          projekti lõpp: november 2012.a.
 
    6.   toetuse saaja: Rein Udras
          projekti nimetus:" Puurkaevu ja veetorustiku rajamine Metsatuka kinnistul"
          projekti kogumaht: 2981,95 eurot
toetuse suurus: 1988,07 eurot
projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
projekti tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, veetorustiku ehitus
 projekti algus: juuli 2012.a.
            projekti lõpp: november 2012.a.
   
       7.  toetuse saaja: Andres Lehtme
            projekti nimetus:" Veetõsteseadmete paigaldus Kalmotoa  kinnistul"
            projekti kogumaht: 339,05 eurot
  toetuse suurus: 214,69 eurot
  projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
  projekti tegevused:  vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine,
  projekti algus: juuli 2012.a.
            projekti lõpp: november 2012.a.
 
         8.  toetuse saaja: Jane Rist
              projekti nimetus:"Veetrassi ehitus ja seadmete paigaldus Laanemetsa kinnistul"
              projekti kogumaht: 2334,78 eurot
   toetuse suurus: 1371,96 eurot
   projekti eesmärk: joogivee pideva olemasolu tagamine
   projekti tegevused: vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, veetrassi ehitus
   projekti algus: juuli 201.a.
              projekti lõpp: november 2012.a.

 

Toimetaja: RAUL ORAV