Hajaasustuse programm

7.08.17
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
 
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
 

2017. aasta taotlusvoor

Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine 10.04.2017 
Komisjoni moodustamine
Programmist toetuse saajd 2017

2016. aasta taotlusvoor

Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine 08.04.2016
Komisjoni moodustamine 
Programmist toetuse saajad 2016

2015. aasta taotlusvoor

2014. aasta taotlusvoor

 
 

2013. aasta taotlusvoor

 
Toimetaja: ULVI PINT