Ettevõtlus Jõgeva vallas

25.11.14

Registreeritud ettevõtted leiate päringuga Majandustegevuse registri veebilehelt, kus tuleb kõigepealt valida tegevusala ja siis teha linnuke kasti "Detailne otsing", seejärel saab asuda otsima kas tegevuskoha, registreeringu teinud omavalitsuse vm andmete järgi.

 

 

MTÜ Jõgeva Valla Ettevõtjate Liit

 

MTÜ Jõgeva Valla Ettevõtjate Liidu asutamiskoosolek toimus 11. detsembril 2008 ja 28. jaanuarist 2009 on ühing registreeritud äriregistris.

Seisuga 25. november 2014 on ühingus 21 liiget ja tegevust juhib 3 liikmeline juhatus.

Ühingu tegevuse eesmärgid on:

1. Edendada Jõgeva valla ettevõtluskeskkonda;
2. Valla ettevõtete vahelise koostöö arendamine;
3. Valla ettevõtjate huvide esindamine ja kaitsmine regionaalsel, riiklikul ning rahvusvahelisel tasandil;
4. Infovahetuse soodustamine ettevõtjate vahel;
5. Kultuuri- spordielu ja klubilise tegevuse edendamine;
6.  Valla turvalisuse probleemide ühine lahendamine;
7. Heategevuslik tegevus;

Oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks on ühing korraldanud ettevõtjatele ühiseid väljasõite, koosviibimisi, koolitusi. Koostöös Jõgeva vallavalitsusega anti 2013. aastal  välja Jõgeva valla ettevõtteid tutvustav trükis.

Toimetaja: ULVI PINT