« Tagasi

Jõgeva valla tunnustuse saajad

EV 97. aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul Kuremaa lossis 22. veebruaril 2015 andsid volikogu esimees Rainis Uiga ja vallavanem Enn Kurg üle järgmised tunnustused:

 

JÕGEVA VALLA  "AUKODANIK" 

Kaupo Ilmet

 
Sündinud:  29. märtsil 1931. aastal Helme Kihelkonnas
Elukoht: Painküla küla
Haridus: Lõpetas Eesti Põllumajandusakadeemias 1955. a  metsanduse eriala
 
Elukutse: Esimene töökoht Aakre Metskond,    5.  aasta järel uued väljakutsed,
Jõgeva metsamajanduse Tehnikum,  Kaarepere Metsakatsejaama asutamine  ja   selle juhtimine 20 aastat.
Eesti Metsaseltsi president
Jõgevamaa Metsaseltsi asutamine 1998. aastal   ja Vaiga Kassinurme Maalinna arendamine 25 aastat. Tema algatusel sai alguse Elistvere loomapark  1997.aastal
Eestvedaja  metsanduse  isikute, pärandkultuuri  ja sündmuste kajastavate mälestusraamatute  kirjastamisel.
Tegevus Mulkide Seltsis
Suur organisaator seltsielu ja ühistegevuse edendamisel. 
 

 

JÕGEVA VALLA AUNIMETUS "ELUTÖÖ EEST"

Anne Oras

 
Sündinud: 11. detsembril 1951. aastal. Elanud ja käinud koolis Mooritsa külas.
Elukoht: Kuremaa, Jõgeva vald
Haridus: Tartu Ülikooli  lõpetanud üldarsti/terapeudina. 
Elukutse: Peale ülikooli lõpetamist töötas mõned aastad Pärnumaal. Peale Eesti Vabariigi taastamist kolisid koos abikaasaga tagasi Kuremaale ja asusid taastama talu.
Sellest perioodist alates töötab ta perearstina Laiusel ja Kuremaal. Anne on oma tööd kohusetundlikult ja südamega tegev arst ja inimene, meeldiv kolleeg. Lisaks on ta kultuurihuviline inimene, kelle hobideks on käia teatris, kunstinäitustel ja raamatute lugemine. 
Kauuaagne Jõgeva vallavolikogu liige.
 
 

JÕGEVA VALLA AASTA TEGIJA 2014

Eve Somelar

 
Sündinud: 28. jaanuaril 1957. aastal
Elukoht: Liivoja küla
Elukutse: Eesti Taimekasvatuse Instituudi Jõgeva Seemnekeskuse agronoom
 
Eve on tegelenud Jõgeva vallas näitemänguga juba palju aastaid. 
2014.a oli ta lavastajaks Hugo Raudsepa näidendile Mikumärdi. 
Etendust mängiti vabaõhulavastusena. selleks moodustati Jõgevamaa Näitemängu Ühendtrupp, kus mängis 9 inimest. 
Etendusi mängiti 15. juuli kuni – 9. august, 14 korral, kogu Jõgevamaal. 
Etendus osutus väga menukaks ja kokku vaatas etendusi ligi 1700 pealtvaatajat. 
 
 
Tänukirjad 2015
 
1. Andus Sibul Täname Kurista külaelu edendamise eest
2. Göran Raus Täname Vidriku talu ja piirkonna elu arendamise eest
3. Helga Amor Täname pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Vaimastvere Koolis
4. Laidi Grauen Täname aktiivse ja südamega tehtud töö eest Siimusti Avatud Noortekeskuse noorsootöötajana
5. Andrei Vandler Täname kohusetundliku ja südamega tehtud töö eest Kuremaa Envekos ja ja Kuremaa Külaseltsi tegemistes
6. Aivar Lind Täname aktiivse ja südamega tehtud töö eest Vaimastvere Koolis ja osalemise eest küla ettevõtmistel
7. Juss Maurer Täname ettevõtluse edendamise eest Jõgeva vallas
8. Valdur Viigipuu Täname hea töö eest ettevõtjana
9. Valli Tooming Täname pikaajalise ja südamega tehtud töö eest Jõgeva Vallavolikogus ja komisjonide töös.
10. Urve Minajev Täname pikaajalise ja südamega tehtud töö eest Siimusti Kapelli juhendamisel ja eestvedamisel
11. Rein Kaste Täname südamega tehtud töö eest toidupanga tegevuse organiseerimisel
12. MTÜ ABC Arendus täname spordiürituste hea ettevalmistuse ja korraldaamise eest Kuremaal 
13. Uuno Laul Täname pikaajalise ja südamega tehtud töö eest Jõgeva Vallavalitsuse majandusspetsialistina. Õnnitleme 20. tööjuubeli puhul!