Valminud on osaühing MARKILO Kureoja sigala laiendamise keskkonnamõju hindamise aruanne

Keskkonnaamet teatab, et on valminud Osaühing MARKILO Kureoja sigala laiendamise keskkonnamõju hindamise aruanne. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on tootmismahu suurendamine võrreldes olemasoleva keskkonnakompleksloaga ja seakasvatuse efektiivistamine. Hinnatavateks alternatiivideks on planeeritav mahutavus peale kõiki rekonstrueerimis- ja laiendustöid kogu käitises kokku 7720 nuumsigade kohta või 9840 nuumsigade kohta (hetkel 7000 kohta). Tegevuse asukohaks on Jõgevamaal Puurmani vallas Härjanurme külas Kureoja farmi (katastriüksuse tunnus 61101:001:0119) ja Kureojametsa (61101:001:0118) kinnistutel olev farmikompleks.

Arendaja on Osaühing MARKILO (Ööbiku 4, Rakvere; kontaktisik: Urmas Laht; 5118848; e-post: markilo@markilo.ee). Otsustaja ja järelevalve teostaja: Keskkonnaamet (Aleksandri 14, Tartu; kontaktisik: Ivo Ojamäe; 730 2252; louna@keskkonnaamet.ee). Keskkonnamõju hindaja on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE) (juhtekspert: Toomas Pallo; 6117692, e-post: elle@environment.ee).

Aruandega saab tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris tööaegadel ruumis 302 ja veebilehel https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnakorraldus/keskkonnamoju-hindamised . Aruande kohta saab Keskkonnaametile esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 13.11.2017. KMH aruande avalik arutelu toimub 16.11.2017 kell 11 Saduküla Rahvamajas, aadressiga Mõisavahe tee 29 Sadukülas.