« Tagasi

Volikogu istung 28. septembril 2017

Jõgeva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. septembril algusega 14.00 Jõgeva Vallavalitsuse saalis Piiri tn 4.

PÄEVAKORRAS:

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine
 2. Kinnistute võõrandamine otsustuskorras
 3. Maaüksuste „Metsaääre" ja „Soomepõllu" võõrandamine otsustuskorras
 4. Ehitiste peremehetuks tunnistamine
 5. Jõgeva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2016-2020 muutmata jätmine
 6. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine sihtasutusele Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
 7. Jõgeva valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetuste andmise kord
 8. Jõgeva valla 2017. aasta III lisaeelarve
 9. Tasu määramine
 10. Info Jõgeva valla 2017. aasta eelarve I poolaasta täitmise kohta
 11. Jõgeva Linnavolikogu kiri „Jõgeva linna, Jõgeva ja Torma valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse koondamine ühte ettevõttesse"
 12. Jõgeva Veevärk OÜ ettepanek vee-ettevõtja määramiseks
 13. PPA märgukiri korruptsiooniriskide maandamiseks kohalikes omavalitsustes
 14. Kohalike omavalitsuste haldusreformi olukord Jõgeva vallas ja Palamuse lasteaia ehitusega seonduv
 15. Hardi Perki arupärimine
 16. Vallavanema informatsioon
 17. Volikogu esimehe informatsioon

Volikogu istungi materjalid on leitavad VOLISes