« Tagasi

Jõgeva valla 2018. aasta eelarvesse taotluste esitamise tähtaeg

Jõgeva Vallavalitsus annab teada

Jõgeva Vallavalitsuse haldusalasse mittekuuluvatel asutustel, ettevõtetel ja organisatsioonidel on võimalik esitada taotlusi Jõgeva valla 2018. aasta eelarvesse. Taotluse esitamise tähtaeg on 01. oktoober 2017.

Taotlus vorm ja menetlemise teave on kirjas "Jõgeva valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise korras".

Taotluse vorm

Taotluse vormi on võimalik saada ka Jõgeva Vallavalitsuse kantseleist. 

Täidetud taotluse vormile on vaja tegevustoetuse taotlemisel lisada:

·         taotleja aasta eelarve (-projekt), tegevuskava, korraldavate ürituste kalenderplaan;

·         huviringide/treeningrühmade nimekirjad, prognoositav osalejate arv, liikmete arv;

·         treenerite/juhendajate nimekiri ja teave nende erialase hariduse ja/või kvalifikatsiooni kohta;

·         seltsingutel esitada seltsinguleping.