« Tagasi

Jõgeva valla tunnustuse saajad 22.02.2017

Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul 22. veebruaril 2017 andsid volikogu esimees Tiit Lääne ja vallavanem Enn Kurg üle Jõgeva valla tunnustused:

JÕGEVA VALLA AUNIMETUS "ELUTÖÖ EEST"
 
 Paul Uiboleht
 
Tunnistus nr 19           22.02.2017
Sündis 28. novembril 1934 Petserimaal Küllatova külas.
Pärast Obinitsa ja Tartu Tööstuskooli lõpetamist sai Pauli esimeseks töökohaks Järvakandi. Seejärel töötas Võrumaal mitmes majandis, oli osakonnajuhataja ja tervelt kaheksa aastat kolhoosis Oktoober aseesimees. Kuni Eesti Põllumajandusakadeemias toimunud täiendkursustele sai oma toakaaslaseks Aksel Raja, Laiuse kolhoosi toonase esimehe.  Nii ta koos perega alates 1978. aastast  Laiusele elama asuski.
Vedas aastatel 1992-2002 Laiuse koroonaklubi, mis oli mitmel hooajal Eesti tugevaim 
Laiuse koroonamängijad võitsid 9 Eesti meistritiitlit,  Eesti meistrivõistlustel saadi kokku üle 30 medali
Alates 1982 korraldas pea kakskümmend aastat Laiuse kabeturniiri
Aastate jooksul aitas korraldada Laiuse spordielu
Paljude spordivõistluste korraldaja
Suusatanud läbi 19 Tartu maratoni
Kui vanem poeg Urmas tegi suusatamises tegusid juba koolinoorena, siis noorem poeg Toomas on viimastel aastatel hakanud usinaks rahvasportlaseks. Urmase, kellest nüüd on saanud Eesti jalgpallikoondise suur fänn, poeg Mihkel töötab aga  Eesti Jalgpalli Liidu avalike suhete juhina.       
"Sportlik vaim on see, mis elu edasi viib," ütleb teenekas Laiuse spordimees Paul Uiboleht. Sellest on ta lähtunud läbi oma pika ja toimeka elu, erinevatel töökohtadel toimetades. Näinud vaeva ja kandnud vastutust, kuid kõige selle juures jäänud kindlaks positiivsele ellusuhtumisele.
 
 
 
JÕGEVA VALLA  AUKODANIK
 
Ants Bender
 
Tunnistus nr 14     22.02.2017
Sündis 21.aprillil 1945 Pala vallas vea külas, Jõgevamaal.
Elab Jõgeva alevikus
Põllumajandusdoktor Ants Bender on töötanud Jõgeva vallas 40 aastat. Aastatel 1977 – 1981 Tooma Katsejaama juhatajana.
Alates 1981. aastast töötab Jõgeva Soriaretuse Instituudis (asutuse nime mitmel korral muudetud) aretusoskaonna juhatajana.  2013. aastast vanemteadurina. Lisaks juhtinud edukalt heintaimede soridaerust. 
Jõgeval töötamise ajal on tema juhitud allüksusest tootmisse jõudnud 18 uut heintaimede sorti 12 liigist, neist punane ristik Varte ja Ilte ning lutsernid Juurlu ja Karlu on leidnud tunnustust ja kasutamist ka Soomes, Rootsis, Norras ja Saksamaal, toonud nii kodu-kui välismaal Jõgevale kuulsust ja tasuvaid lepinguid. 
Ta on ise seitsme heinataimesordi autor. Sordiaretustöö kõrvalt on põllumajandusdoktor viinud Jõgeval läbi süvauuringuid geneetika ja seemnekasvatuse agrotehnika alal. On avaldanud trükist 365 publikatsiooni, 2 monograafiat, ühe kõrgkooli õpiku, kuulus monumentaalteose Eesti põllumajandus XX sajandil toimetuskolleegiumis ja üks põhiautoreid. Pikka aega ajakirja Agraarteadus toimetuskolleegiumi liige. On kaitsnud kahel korral teadusdoktori kraadi. 1980. a. rohumaaviljeluse, 2000 a taimekasvatuse erialal. Rahvasaadikuna on ta aktiivselt osalenud Jõgeva Külanõukogu ja Jõgeva valla volikogu töös
2015 aastal publitseeris enda kirjutatud elulooraamatu „Minu konarlik tee"
 
 
JÕGEVA VALLA AASTA TEGIJA 2016
 
Väino Ling
       
Vaimastvere "Arena" - staadioni rajamise eest. 
Ehitatud ja rajatud on kunstmuruga jalgpalliväljak ja tartaankattega jooksurada, hüppesektor. Rahaliste vahendite taotlemine staadioni rajamiseks algas Väino Lingi eestvedamisel 2005. aastal Vaimastvere Küla Arendamise seltsi WAKS  poolt erinevatest Eesti ja Euroopa Liidu fondidest ning Jõgeva valla eelarvest.  Staadion  valmis ja avati pidulikult 23. septembril 2016. aastal. 
 
Igapäevatöös on Väino Ling Vaimastvere Kooli direktor. Väino on  eestvedajaks mittetulundusühingutes Vaimastvere Küla Arendamise selts Waks ja spordiklubi Illi
 
 
 
JÕGEVA VALLA AASTA TEGIJA 2016
 
Westwood Group OÜ
 
Juhatuse esimees Jaak Sarapuu ja saeveski juhataja Kalle Tinnuri
                                                                                                           
Alates 2015. Aasta aprilli kuust on investeerinud Kuremaal asuva saeveski territooriumi korrastamiseks, juurdeehitusteks ja sedamete soetamiseks ligi 1,5 miljonit eurot. Loodud on töökohti 20-le inimesele, kellest  16 on Jõgeva valla elanikud. Plaanivad lisaks 2017. Aastal investeerida ligikaudu 1 miljon eurot ja luua veelgi töökohti  juurde.
 
 
Tänukirjad 2017
 
1. Kärde Külaselts Täname Kärde piirkonna külaelu edendamise eest. Jõgevamaa aasta küla 2016
2. Kuremaa Külaselts         Täname suvesündmuste hea korraldamise eest Kuremaal 
3. Vello Pütsep    Täname Kuremaa kultuuri- ja spordielu elavdamise ja erinevate sündmuste korraldamise eest 
4. Raul Soodla   Täname kultuuri- ja spordisündmuste hea korraldamise eest Kuremaal  
5. Janar Hannolainen     Täname hea koostöö eest spordisündmuste läbiviimisel Kuremaal
6. Sirja Ohakas   Täname pikaajalise ja südamega tehtud töö eest Jõgeva aleviku aastaringsel kaunistamisel lilleseadete ja heakorra päevade organiseerimise eest
7. Malle Pügi   Täname pikaajalise ja südamega tehtud töö eest rahvatantsu ja võimlemise ringide juhendamisel ning aktiivse Vaimastvere külaelus osalemise eest
8. Ringo Saar    Täname hea koostöö eest Jõgeva valla kultuuri- ja spordisündmuste korraldamisel
9. Toomas Puss Täname pikaajalise ja südamega tehtud sporditöö eest Kassinurmes ja Jõgeva vallas
10. Sulev Luht   Täname pikaajalise kabemängu elavdamise ja võistluste korraldamise eest
11. Ain Malm   Täname Jõgevamaa Metsaseltsi eestvedamise ja sündmuste läbiviimise eest Kassinurme mägedes
12. Tiina Mihhailov Täname Eeva Niinivaara muuseumitoa arendamise ja laste omaloomingupäevade korraldamise eest Siimustis
13. Eveli Leego  Täname eduka ja südamega tehtud töö eest Vaimastvere noorsootöötajana  
14. Ülle Sihver   Täname pikaajalise ja südamega tehtud töö eest Jõgeva Vallavalitsuse vallasekretärina
15. Jana Pärn    Täname pikaajalise ja südamega tehtud töö eest Jõgeva Vallavalitsuse finantsmajanduse juhtimisel 
16. Kuldar Kuld   Täname põllumajandusettevõtte Lalluka OÜ  arendamise ja eestvedamise eest 
17. Martin Ilves  Täname põllumajandusettevõtte Tooma Hobusekasvandus arendamise eest 
18. Tõnis Soopalu  Täname põllumajandusettevõtte Kaarli Agro OÜ arendamise ja eestvedamise eest 
19. Marelli Millend   Täname turismiettevõtte Päikeselätte OÜ arendamise ja eestvedamise eest 
20. Lilia Viderspan Täname rahvusvaheliste lemmikloomade näituste korraldamise eest Jõgeva vallas
21. Luule Kareva Täname pikaajalise ja südamega tehtud töö eest Jõgeva valla kommunaalmajanduses
22. Mati Viik Täname pikaajalise ja südamega tehtud töö eest Jõgeva valla kommunaalmajanduses