Jõgeva valla laste ja perede komisjon

12.04.17

Laste ja perede komisjon on moodustatud Jõgeva Vallavalitsuse juurde laste ja lastega peredega seotud küsimuste lahendamiseks

Komisjoni esimees: Väino Ling
sekretär: Laidi Grauen
liikmed:
Marika Prave
Luule Palmiste
Silja Piir
Terje Kaldma
Pille Maasen
Jana Õim

Laste ja perede komisjoni ülesanneteks on:

  • ettepanekute ja soovituste esitamine vallavalitsusele ja lastega kokkupuutuvatele asutustele lastele, lastega peredele ning teistele lapsi kasvatavatele isikutele vajaliku abi osutamiseks;
  • ettepanekute tegemine vallavalitsusele lastega peredele toimetulekut soodustavate sotsiaalteenuste määramiseks ja/või ettekirjutuste tegemiseks laste koduses kasvatamises ja järelevalves
  • laste ja lapsi kasvatavate isikute vaidluste läbivaatamine, lapse arvamuse väljaselgitamine;
  • abi osutamine haridusasutusele koolikohustuse mittetäitjate puudumiste põhjuste väljaselgitamisel;
  • ettepanekute tegemine alaealistele õigusrikkujatele alternatiivsete mõjutusvahendite kohaldamiseks.

Komisjonile võib taotluse või pöördumise esitada iga isik kellel on informatsiooni abi vajavatest lastest ja peredest.


Info:

Komisjoni esimees Väino Ling 5036940, vaino@vaimastverepk.edu.ee

sekretär Laidi Grauen 776 6582, laidi.grauen@jogevavv.ee

Toimetaja: ULVI PINT