Eluruumi tagamine

20.10.16

Eluruumi tagamine on valla majandusosakonna korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Valla munitsipaalomandis olevaid eluruume haldab AS Kuremaa ENVEKO.

Jõgeva Vallavolikogu 22.11.2012 määrus nr 20 „Üüri piirmäärade kehtestamine"  

 

Toimetaja: ULVI PINT