Ehitisregister

7.08.14

Ehitisregistri pidamise eesmärgiks on ehitatavate ja kasutatavate

ehitiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine.

Olemasolevad ehitised, kus kavandatakse laiendust või

rekonstrueerimist ja on vaja välja anda kirjalik nõusolek, ehitusluba

või kasutusluba, peavad olema eelnevalt kantud ehitisregistrisse.

Oma ehitiste ehitisregistris olemasolu saab igaüks kontrollida, minnes

ehitisregistri veebilehele www.ehr.ee

Ehitise ehitisregistrisse kandmiseks esitab ehitise omanik

vallavalitsuse ehitusspetsialistile vormikohase "Ehitise teatise" koos

lisaga "Ehitise olulise tehnilised andmed" ehitise omandiõiguse

dokumendi.

Toimetaja: RAUL ORAV