Eestkostetoetus

20.10.16

Eestkostetoetuse taotlemise eelduseks on jõustunud kohtumäärus lapsele füüsilise isiku eestkostjaks määramise kohta või vallavalitsuse poolt sõlmitud perekonnas hooldamise leping.

Kui Jõgeva Vallavalitsuse eestkostetaval endal puuduvad rahalised vahendid, saab ta ise või tema volitatud esindaja taotleda põhjendatud kulutuste hüvitamist, kui esitatakse vastavad kuludokumendid.

Jõgeva Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 10 „Jõgeva valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord"     

Taotluse vorm   Jõgeva Vallavalitsuse 4.04.2016 korraldus nr 174 „Vormide kehtestamine"  Lisa 6

 

Toimetaja: ULVI PINT