Jõgeva valla 2015.a eelarve

1.07.16

25. veebruari 2015 istungil kinnitas vallavolikogu Jõgeva valla 2015. aasta eelarve

Jõgeva valla 2015. aasta eelarve (Jõgeva Vallavolikogu 25.02.2015 määrus nr 2)

Seletuskiri

Tabel 1

Tabel 2

 

Lisaeelarved

Jõgeva valla 2015. a I lisaeelarve (Jõgeva Vallavolikogu 18.06.2015 määrus nr 7)

Jõgeva valla 2015. a II lisaeelarve (Jõgeva Vallavolikogu 22.10.2015 määrus nr 13)

Jõgeva valla 2015. aasta III lisaeelarve (Jõgeva Vallavolikogu 17.12.2015 määrus nr 15)

 

Eelarve täitmine

I kvartali eelarve täitmine

I poolaasta eelarve täitmine

9 kuu täitmine

Jõgeva Vallavolikogu 29. juuni 2016 otsus nr 34 "Jõgeva valla 2015. majandusaasta aruande kinnitamine"

Jõgeva valla 2015. aasta konsolideeritud aastaaruanne ja vandeaudiitori aruanne

Vallavalitsuse protokolliline otsus aastaaruande kohta

Revisjonikomisjoni hinnang

 

 

Jõgeva valla 2015. a eelarve projekt esitati vallavolikogule 01.12.2014. (Vt failid allpool)

Toimetaja: ULVI PINT