MTÜ Jõgeva valla Avatud Noortekeskuste Ühendus

2.05.17

 

Noorte töösuvi 2017

 

  • Monika Maasing juhatuse liige
  • Maire Püss juhatuse liige
  • Laidi Grauen juhatuse liige
 

Noorsootööd ja selle korraldust tervikuna reguleerib noorsootöö seadus, mille alusel on noorsootöö noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda.

 

 Noorsootöö korraldamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

• noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;

• tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;

• noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;

• noorsootöö toetab noorte omaalgatust;

• noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.

 

 

Toimetaja: ULVI PINT