Asenduskoduteenus

20.04.16

Asenduskoduteenus on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Õigus saada asenduskoduteenust on lapsel, kes vastab

  • kelle vanem on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud;
  • kelle vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
  • kelle vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud või piiratud;
  • kes on vanemast eraldatud;
  • kelle vanem kannab eelvangistust või vangistust;
  • kes on saatjata alaealine välismaalane.
Toimetaja: ULVI PINT